star  STOPNIE I ODZNACZENIA NA OMON.PL

Stopnie żołnierzy wolności mają na celu przyporządkować i określić danego użytkownika portalu OMON.PL w odpowiednim miejscu hierarchii. Mamy nadzieję, że tego typu czytelne określenie ról pozwoli na efektywniejsze i bardziej przejrzyste ustalenie odpowiednich stanowisk w przyszłości dla użytkowników portalu OMON.PL. Odznaczenia mają pełnić bardziej rolę mobilizacyjną i motywującą do dalszej pracy na rzecz serwisu OMON.PL. Jeżeli środki finansowe będą wystarczające to w zamyśle jest wysyłanie pod wskazany adres naszywek od stopnia podporucznika wzwyż na koszt portalu OMON.PL. Wyszczególnione odznaczenia również mają być w zamyśle wysyłane pocztą tradycyjną zasłużonym żołnierzom wolności portalu OMON.PL.

star  Artykuł IV, Sekcja 4.6 Regulaminu portalu OMON.PL

"Użytkownicy portalu OMON.PL będą odznaczani odpowiednimi stopniami (szarżami), które będą odpowiadać przyporządkowanej im liczbie otrzymanych medali. Jeżeli środki finansowe portalu OMON.PL okażą się wystarczające to w zamyśle jest wysyłanie pocztą tradycyjną pod wskazany adres zamieszkania, naszywek z odpowiednim stopniem (szarżą) od korpusu oficerskiego wzwyż zupełnie za darmo. Każdy użytkownik będzie mógł zgłosić nam chęć otrzymania danej naszywki zaczynając od stopnia "podporucznika", każdemu awansowi na kolejny stopień będzie przysługiwała możliwość zgłoszenia nam chęci otrzymania danej naszywki. Taka możliwość przysługuje jeden raz na każdy kolejny stopień żołnierza wolności portalu OMON.PL. "

star  Artykuł IV, Sekcja 4.7 Regulaminu portalu OMON.PL

"Użytkownicy portalu (żołnierze wolności) OMON.PL będą otrzymywać odpowiednie odznaczenia za wybitne osiągnięcia i zasługi dla serwisu OMON.PL. Zarówno wirtualne odznaczenia jak i realne, które na dzień dzisiejszy zostaną dostarczone pocztą tradycyjną pod wskazany adres zamieszkania."

 

 

STOPIEŃ

ZAKRES MEDALI

Szeregowy

0-99

 

 Starszy Szeregowy

 100-999

 go last PODOFICEROWIE

 

 Kapral

 1000-1999

 

 Starszy Kapral

 2000-2999

 Plutonowy

 3000-3999

 

 Sierżant

 4000-4999

 

 Starszy Sierżant

 5000-5999

 

 Młodszy Chorąży

 6000-6999

 

 Chorąży

 7000-7999

 

 Starszy Chorąży

 8000-8999

 

 Starszy Chorąży Sztabowy

 9000-9999

 go last OFICEROWIE

 Podporucznik

 10000-24999

 

 Porucznik

 25000-49999

 

 Kapitan

 50000-74999

 

 Major

 75000-99999

 

 Podpułkownik

 100000-249999

 

 Pułkownik

 250000-499999

 go last GENERAŁOWIE

 

 Generał Brygady

 500000-749999

 

 Generał Dywizji

 750000-999999

 

 Generał Broni

 1000000-4999999

 go last WŁADCY OMONU

 

 Marszałek OMONU

 5000000-9999999

 

 Husarz OMONU

 10000000-99999999

 

 Prezydent OMONU

 100000000-999999999

 

 Król OMONU

 1000000000 +

 go last ODZNACZENIA NA OMON.PL

 

Order Virtuti Militari portalu OMON.PL

Najwyższe odznaczenie nadawane za wybitne zasługi i osiągnięcia dla portalu OMON.PL

Order jest przyznawany dla danego użytkownika za jednomyślną zgodą wszystkich administratorów portalu OMON.PL

 Order będzie również wręczany w postaci fizycznej do rąk własnych.