Wszyscy, którzy chcą przejść przeszkolenie wojskowe mogą zgłaszać się do WKU najbliższych swego miejsca zamieszkania. Warunki? 18 lat, niekaralność, obywatelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej i wykształcenie co najmniej gimnazjalne.


www.zachod.plWojsko Polskie szacuje, że przyjmie w tym roku 5,7 tys. ochotników. Jednakże nie wyklucza, że liczba ta może wzrosnąć, wszystko zależy bowiem od skali zainteresowania szkoleniami. Pojawienie się w jednostce i zgłoszenie chęci przeszkolenia nie gwarantuje jeszcze przyjęcia ale wszyscy, którym się to uda mogą liczyć na przydziały mobilizacyjne.

Przyjęcia ochotników na szkolenia to nie jedyne działania jakie podejmuje w ostatnim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej. 20 marca w Warszawie ma odbyć się konferencja z udziałem obywatelskich organizacji paramilitarnych. Zaprezentowana zostanie tam nowa koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych. Jeśli chodzi o rezerwistów to na obowiązkowe przeszkolenia MON wezwie w tym roku około 12 tysięcy osób, w przyszłym roku liczba ta może sięgnąć nawet 38 tysięcy.

źródło: rp.pl / gazetaprawna.pl