Opis z linka:

W warszawskim Zespole Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej odbędzie się już 24 listopada Turniej Szachowy. Mateusz Klimowicz, przedstawiciel Organizatorów mówi bardzo interesująco o idei Turnieju. Turniej zeszłoroczny był wielkim sukcesem m.in. dzięki pomocy pracowników Banku Pekao SA w Warszawie.