FAQ

W razie często pojawiających się i powtarzających pytań, będziemy ten dział na bieżąco aktualizowali...

1)

2)

3)

P.S. Z cyklu OMON.PL uczy i bawi taka oto ciekawostka związana z tym konkretnym działem: "Oryginalnie skrót ten powstał w armii USA i został wymyślony przez jednego z generałów w trakcie wojny secesyjnej[potrzebne źródło]. Rekrutom w armii USA wręcza się po dziś dzień komplet "FAQ-ów" z interesujących ich dziedzin, aby nie męczyli starszych kolegów niepotrzebnymi pytaniami."