Pozycja Użytkownik Medale Data rejestracji
1 Joanna Krzysztofik252014-12-28 17:35:49
2 Tester222014-12-11 15:44:20
3 Dawid Hudziec172015-01-25 13:20:16
4 Szponiasty152014-11-27 01:53:16
5 test112014-10-05 11:10:18
6 Mr.Niki102014-11-25 16:44:13
7 lukasz.kon1172015-05-03 18:48:42
8 Zarzec42015-01-25 14:34:29
9 hannibal lecter22015-04-05 06:52:30
10 OmKa Sansara22015-01-02 14:07:02
11 Tuturu22014-07-05 12:22:42
12 jkspgn2112016-02-29 09:57:22
13 domino12016-01-15 15:05:01
14 Iksiński12014-12-31 11:38:55
15 Siedzący Byk12015-01-26 09:16:48

RANKING UŻYTKOWNIKÓW PORTALU OMON.PL

 

Jako jedyny prawdziwie "społecznościowy" portal nie tylko z nazwy, ponieważ dzielimy się zyskami z naszymi użytkownikami !

Mamy wrażenie, że jest to jedyny tego typu nowatorski i oddolny portal informacyjno-społecznościowy na skalę światową?

 

OMON.PL przekazuje swoim najlepszym żołnierzom 50% zysków...

Dzielimy 50% przychodów portalu OMON.PL między naszych najlepszych i najaktywniejszych użytkowników. 

Drugie 50% przeznaczamy na rozwój portalu, który ma docelowo zdominować rynek medialny w Polsce.

W dłuższym terminie mamy nadzieję, że z waszą pomocą uda nam się wejść na rynek globalny i stać się liczącym graczem.

Chcemy aby głos z Polski był głośny i słyszalny w każdym zakamarku ziemi. 

Aby ta oddolnie wykreowana rzeczywistość miała realny i kształtujący wpływ na arenie międzynarodowej.

Wszystko jest w naszych głowach i rękach...

 

A teraz trochę mniej patetycznie...

Ranking ustalamy kolejno według liczby zdobytych medali w danym roku kalendarzowym do dnia 31 grudnia do godziny 23:59:59 sek.

Ze względu na Polski system podatkowy i biurokrację pierwszą klasyfikację rankingową, 

jak i podział procentowy ze wszystkich zgromadzonych zysków portalu OMON.PL zamykamy i ustalamy na rok 2015 dnia 31 grudnia do godziny 23:59:59 sek.

 

I trochę matematyki...

Na poniższej tabeli przedstawiamy liczbę rankingową i przyporządkowany jej procentowy udziału z zysków jaki otrzyma przypisany do niej użytkownik

od momentu powstania portalu OMON.PL do roku 2015 dnia 31 grudnia do godziny 23:59:59 sek.

 

Początek powstania portalu OMON.PL - 2015.31.12 godz.23:59:59 sek.

1. 5%  

2. 4%

3. 3%

4. 2%

5. 2%

6. 2%

7. 2%

8. 2%

9. 2%

10. 2%

11. 1%

12. 1%

13. 1%

14. 1%

15. 1%

16. 1%

17. 1%

18. 1%

19. 1%

20. 1%

21. 1%

22. 1%

23. 1%

24. 1%

25. 1%

26. 1%

27. 1%

28. 1%

29. 1%

30. 1%

31. 1%

32. 1%

33. 1%

34. 1%

 

Od 2016 roku do śmierci portalu, albo ocenzurowania internetu będą funkcjonowały już dwie tabele rankingowe i przypisany im procentowy udział z zysków portalu OMON.PL

1) Ranking żołnierzy wszech czasów portalu OMON.PL

2) Ranking żołnierzy roku portalu OMON.PL

 

AD.1)Początek powstania portalu OMON.PL - 2016.12.31 godz.00:00:00 sek.                AD.2)Rok 2016.01.01 godz.00:00:00 sek. -  2016.12.31 godz.00:00:00 sek.

Żołnierze wszech czasów portalu OMON.PL                                                               Żołnierze roku portalu OMON.PL

1. 2,5%                                                                                                                              1. 2,5%

2. 2%                                                                                                                                 2. 2%

3. 1,5%                                                                                                                              3. 1,5%

4. 1%                                                                                                                                 4. 1%

5. 1%                                                                                                                                 5. 1%

6. 1%                                                                                                                                 6. 1%

7. 1%                                                                                                                                 7. 1%

8. 1%                                                                                                                                 8. 1%

9. 1%                                                                                                                                 9. 1%

10. 1%                                                                                                                               10. 1%

11. 0,5%                                                                                                                             11. 0,5%

12. 0,5%                                                                                                                             12. 0,5%

13. 0,5%                                                                                                                             13. 0,5%

14. 0,5%                                                                                                                             14. 0,5%

15. 0,5%                                                                                                                             15. 0,5% 

16. 0,5%                                                                                                                             16. 0,5%

17. 0,5%                                                                                                                             17. 0,5%

18. 0,5%                                                                                                                             18. 0,5%

19. 0,5%                                                                                                                             19. 0,5%

20. 0,5%                                                                                                                             20. 0,5%

21. 0,5%                                                                                                                             21. 0,5%

22. 0,5%                                                                                                                             22. 0,5%

23. 0,5%                                                                                                                             23. 0,5%

24. 0,5%                                                                                                                             24. 0,5%

25. 0,5%                                                                                                                             25. 0,5%

26. 0,5%                                                                                                                             26. 0,5%

27. 0,5%                                                                                                                             27. 0,5%

28. 0,5%                                                                                                                             28. 0,5%

29. 0,5%                                                                                                                             29. 0,5%

30. 0,5%                                                                                                                             30. 0,5%

31. 0,5%                                                                                                                             31. 0,5%

32. 0,5%                                                                                                                             32. 0,5%

33. 0,5%                                                                                                                             33. 0,5%

34. 0,5%                                                                                                                             34. 0,5%

 

 

*Jeżeli zdarzy się tak że użytkownik z "rankingu roku", bądź "rankingu wszech czasów" ma taką samą liczbę medali jak inny użytkownik danego rankingu i ma to wpływ w podziale procentowym.

W takim przypadku decyduje losowanie.(o formie losowania i rodzaju decyduje właściciel portalu OMON.PL)

 

* Jeżeli zdarzy się tak że dany użytkownik znajduje się na "rankingu roku" i jednocześnie na "rankingu wszech czasów" to otrzymuje procent zsumowany z obydwu rankingów, zgodnie z numerami pozycji na których się znajduje.

 

* Rozliczenie finansowe z użytkownikami będzie się odbywało najszybciej jak to możliwe zaraz po skończeniu się roku kalendarzowego. Nie dłużej jak 1 miesiąc kalendarzowy.

 

* Na chwilę obecną przewidujemy wyłącznie dwie formy rozliczenia, przelew bankowy albo odbiór osobisty.