Wokół kredytów tzw. frankowych narosło wiele nieporozumień. Temat nabrał charakteru politycznego.

Czy jest możliwe bezkonfliktowe i łagodne rozwiązanie problemu?

W poniższym tekście banki, które masowo udzielały kredytów tzw. frankowych nazywać będę bankami zachodnimi.

Wyobraźmy sobie, że kredytobiorcy we frankach oraz ich rodziny postanowią przenieść swoje rachunki bieżące i lokaty z banków zachodnich do tych banków spółdzielczych, które nie udzielały kredytów we frankach.

Scenariusz późniejszych wydarzeń prawdopodobnie wyglądałby następująco:

 1. masowe przenoszenie rachunków bieżących i lokat kredytobiorców frankowych i ich rodzin do banków spółdzielczych (z wyłączeniem SKOK-ów, Kas Stefczyka i banków spółdzielczych, które udzielały kredytów we frankach);
 1. gwałtowne osłabianie kondycji finansowej banków zachodnich;
 1. podejmowanie decyzji przez banki zachodnie o likwidacjach, fuzjach lub upadłościach;
Wyjaśnienie:

Masowa likwidacja rachunków klientowskich ma charakter podobny do „runu” na banki, tzn. gwałtownego żądania wypłat gotówki z rachunków bieżących. Wiadomo, że banki mają niewielkie zasoby gotówkowe, by zaspokoić te żądania.

 1. wycena wartości banków zachodnich w tej sytuacji musi uwzględnić realną wartość kredytów frankowych. Powinny one być uznane za kredyty zagrożone niespłacalnością, a więc o wartości znacznie niższej od nominalnej;
 1. przejmowanie od banków zachodnich przez banki spółdzielcze oraz nowo powstałe banki państwowe lub publiczne  (miejskie, samorządowe) kredytów frankowych za bezcen;
 1. renegocjowanie umów frankowych z kredytobiorcami.
Kondycja finansowa banków przejmujących ulegnie dalszej poprawie, gdy do akcji przenoszenia rachunków dołączą kredytobiorcy złotowi i ich rodziny.

W tym momencie powstanie możliwość umów kredytów złotowych.

Zmiany umów mogą dotyczyć:

– obniżenia odsetek,

– wydłużenia harmonogramu spłat,

– udzielania wakacji w spłatach nie tylko kapitałów, ale również odsetek,

– zakazu naliczania odsetek od odsetek,

– możliwości wskazywania przez klienta na przelewach kolejności i celu spłat (tj. czy bank daną spłatę ma zaliczyć na poczet kwoty głównej, czy na poczet odsetek),

– sposobu zabezpieczenia kredytu,

– wykreślenia z umów klauzuli o egzekucji długu bez wyroku sądowego (BTE).

Skutek końcowy:

 1. Straty banków zachodnich są wynikiem indywidualnych działań obywateli, a nie skutkiem wyroków sądowych i nakazów ustawowych. W związku z tym banki zachodnie nie mogą wnosić skarg przeciwko Państwu do trybunałów międzynarodowych. W tej sytuacji Państwo nie będzie ponosiło odpowiedzialności za osłabienie kondycji banków.
 2. Banki przejmujące kredyty frankowe za bezcen mają pole do negocjacji z kredytobiorcami.
 3. Osłabione finansowo banki zachodnie wycofują z Polski tylko „resztki” wniesionego kapitału.
 4. Gwałtownie spada wartość giełdowa banków zachodnich.
 5. Depozyty drobnych ciułaczy są w pełni zabezpieczone.
 6. Złotowi kredytobiorcy uzyskują lepsze warunki kredytowania
PAMIĘTAJMY:

Bank spółdzielczy jest podmiotem o charakterze otwartym.

Każdy korzystający z jego usług może być członkiem spółdzielni, czyli jego współwłaścicielem. Świadomy spółdzielca ma realny wpływ na działalność spółdzielni.

Źródło: glosulicy.pl