16bf92a15856 8df78

Dzisiaj Ewa Kopacz będzie chwalić tym, ile zrobiła przez pół roku, odkąd pełni urząd premiera. Wedle zapowiedzi, które wygłaszają podwładni pani premier, spełniła ona już połowę obietnic złożonych w swoim expose. Money.pl prowadzi jednak własną analizę poczynań rządu. Kopaczometr, czyli indeks, który obrazuje stan realizacji zapowiedzi szefowej gabinetu PO-PSL, wskazuje mniejszą wartość.Wprawdzie szefowa rządu po kolejnym miesiącu może do wykonanych zadań dopisać sobie kolejne, ale według naszego wskaźnika spełniła dopiero 36 proc. obietnic. W porównaniu do poprzedniego odczytu to wzrost o 3 punkty procentowe.


Nowe punkty wynikają ze zwiększenia liczby rezydentur dla młodych lekarzy oraz debiutu systemu e-podatki, który jest częścią programu ułatwień dla podatników.

Tyle zrobił rząd przez 6 miesięcy

Kategoria Stan realizacji Do zdobycia
Finanse i bezpieczeństwo publiczne 4 proc. 20 proc.
Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców 5,5 proc. 20 proc.
Opieka zdrowotna 17,5 proc. 20 proc.
Edukacja 2 proc. 20 proc.
Infrastruktura i transport 7 proc. 20 proc.
Razem: 36 proc. 100 proc.
Wspomniane wyżej projekty to tylko niewielka część celów, które Ewa Kopacz postawiła przed swoim gabinetem, wygłaszając w sejmie expose. Wiele z nich to zadania zaplanowane na nadchodzące lata, a ich realizacja na pewno nie nastąpi przed wyborami parlamentarnymi, które przeprowadzone zostaną jesienią. Jaką część koalicyjny gabinet spełni w tej kadencji, a ile zostanie jedynie pustą obietnicą - pokażą najbliższe miesiące.

Obietnice premier Kopacz z expose wygłoszonego przez nią 1 października podzieliliśmy na pięć kategorii i wybraliśmy najważniejsze z nich - z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdy z działów pani premier może otrzymać 20 proc.

Tworząc Kopaczometr, założyliśmy ponadto, że nie wszystkie ujęte w naszym zestawieniu projekty rządu będą miały jednakową wagę procentową. I tak np. szykowane zwiększenie wydatków na obronność do 2 proc. PKB uznać możemy za jeden z ważniejszych i nie można go porównywać z rządowymi stypendiami zagranicznymi dla najzdolniejszych studentów. Znaczenie obu zmian wywoła bowiem inne skutki zarówno dla budżetu państwa, jak i dla obywateli.

Jeśli rząd Ewy Kopacz spełni wszystkie obietnice wyszczególnione w naszym zestawieniu, uzyska 100 proc. Punkty procentowe za realizację przyznajemy dopiero, gdy dana zapowiedź została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną, gwarantującą jej wdrożenie, albo - jak w przypadku np. inwestycji drogowych i zmian w służbie zdrowia - została faktycznie wykonana. Przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane. 

Finanse i bezpieczeństwo publiczne - 4 proc.

Premier uczyniła pierwszy krok do tego, by wojsko miało więcej pieniędzy na wydatki związane z obronnością. Nad przygotowanym przez rząd projektem ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP pracują już poselskie komisje. Ze słów ministra obrony wynika natomiast, że wprowadzenie ustawy w życie przełoży się w przyszłym roku na około 800 mln zł więcej dla wojska.

Zwiększenie wydatków na polską obronność do równowartości 2 proc. PKB 4 marca dwa projekty ustaw, które zaowocują większymi nakładami na obronność od 2016 roku miały pierwsze czytanie w komisjach sejmowych.
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski Sejm pracuje nad rządowym projektem regulacji, które wprowadzają koncesję na sprzedaż w Polsce węgla z zagranicy (wydawał je będzie Urząd Regulacji Energetyki). Nowelizacja Prawa energetycznego po poprawkach Senatu trafiła do Nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych.
Rewaloryzacja emerytur i rent 21 listopada 2014 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za sprawą której w 2015 roku minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł. Państwo przeznaczy na ten cel 3,8 mld zł w 2015 roku.
39 mln zł dla żołnierzy służących dłużej Na podstawie rozporządzenia szefa MON od stycznia 2015 roku oficerowie i podoficerowie dostają dodatki za dłuższą służbę. 

 

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców - 5,5 proc.

Jednym z najambitniejszych zadań dla ekipy pod wodzą Ewy Kopacz będzie stworzenie systemu podatkowego, który nie będzie karał Polaków za ich zaradność, pracowitość i skuteczność. Pierwszy element systemu e-podatki zaczął działać w marcu. To wstępnie wypełnione PIT-y przez urzędników fiskusa. Według danych resortu finansów, do 23 marca skorzystało z tej możliwości 15 tys. podatników.

Zmiany w ordynacji podatkowej 17 marca minister finansów przedstawił rządowi założenia projektu nowej ordynacji podatkowej.
Zmiany w rozliczeniach ulg na dzieci Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi będzie mogła w 100 proc. wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. 24 listopada 2014 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podnosi wielkość ulg na trzecie i kolejne dziecko. Pierwsza z nich wzrasta do 2000 zł, druga - do 2700 zł.
Ułatwienia dla podatników Premier zapowiedziała wprowadzenie systemu e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika (od II kwartału 2015 r.). Od połowy marca działa już pierwszy element systemu, dzięki któremu urzędy skarbowe wstępnie wypełniają PIT-y. Podatnik będzie mógł także załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie (według planów rządu - od grudnia 2015 r.).
Zmiany w prawie o działalności gospodarczej Przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń ustawy przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne i 26 marca został skierowany do Rady Ministrów.
Ustawa antykryzysowa Rząd przeznaczy do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź refundację składek na ZUS dla firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu. Prezydent podpisał ustawę 28 stycznia, a obowiązuje ona od 1 lutego 2015 r.
Szybkie kredyty na inwestycje dla przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 miliardów zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości - ma to nastąpić w 2015 r.
Urlopy rodzicielskie dla wszystkich Od przyszłego roku z urlopów rodzicielskich mają też korzystać rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok po urodzeniu dziecka. 19 marca projekt ustawy wprowadzającej świadczenie rodzicielskie przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

Opieka zdrowotna - 17,5 proc.

Ewie Kopacz udało się zrealizować, choć jeszcze nie w pełni, wszystkie najważniejsze obietnice z expose dotyczące służby zdrowia. Ostatnim celem, za który przyznajemy jej punkty jest zapowiedź zwiększenia liczby rezydentur dla młodych lekarzy. 31 marca kończy się właśnie pierwsza tura naboru, w której minister zdrowia przyznał 1612 miejsc (ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku). Ponieważ jesienią będzie organizowany drugi nabór - nie przyznajemy na razie pełnej punktacji za tę obietnicę. Wcześniej rząd zrealizował najważniejsze cele, czyli pakiet onkologiczny i kolejkowy (ich wdrożenie poszło szybko, ponieważ od strony legislacyjnej przygotował je rząd Donalda Tuska). Szefowa rządu musiała tylko dopilnować, by nowe systemy zaczęły działać po 1 stycznia tego roku.

Wdrożenie pakietu kolejkowego Od nowego roku zwiększyła się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny (m.in. gastroskopia, kolonoskopia, spirometria, PSA; USG - m.in. tarczycy, nerek, piersi). Działa też ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, w którym co tydzień aktualizowana jest liczba osób w kolejce na dany zabieg lub wizytę w poszczególnych szpitalach, przychodniach oraz gabinetach specjalistycznych.
Wdrożenie pakietu onkologicznego Od stycznia 2015 roku pacjenci z nowotworami będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzony system ma umożliwić kompleksową opiekę nad pacjentem.
Praca dla młodych lekarzy-rezydentów Będzie finansowana z budżetu państwa od 2015 roku i obejmie wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Rząd wyliczył, że będzie to grupa około 3 tys. osób.
Budowa Centrum Weterana 21 grudnia 2014 roku otwarto Centrum Weterana, które ma w sposób kompleksowy pomagać żołnierzom powracającym z misji.

Edukacja - 2 proc.

Z treści expose wynika, że rząd PO-PSL zamierza sporo zdziałać na polu edukacji i to zarówno tej szkolnej, jak i uniwersyteckiej. Premier Kopacz planuje ulżyć rodzicom uczniów podstawówek i gimnazjów, zapewniając darmowe podręczniki. Rząd chce także zadbać o studentów wyższych uczelni. Temu mają służyć praktyki w administracji publicznej, których zasady Rada Ministrów przygotowała na początku marca oraz stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów. Na ten drugi cel w ciągu 10 lat państwo przeznaczy ponad 300 milionów złotych. Rząd chciałby w taki sposób wykształcić około 700 studentów. Stosowna ustawa niedawno miała pierwsze czytanie w Sejmie.

Zwiększenie wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli W 2015 roku rząd zamierza na ten cel wydać 100 milionów zł, które zostały zapisane w budżecie, podpisanym 23 stycznia przez prezydenta.
Budowa i organizowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020 W ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli - na ten cel państwo przeznaczy ponad 2 miliardy zł (w latach 2015-20). Uruchomienie finansowania z podatku CIT planowane jest od stycznia 2016 roku.
Monitoring w szkołach Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkołach, premier zapowiedziała od 2016 roku dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu (państwo i samorządy mają pokrywać po 50 proc. kosztów).
Bezpłatne podręczniki szkolne dla uczniów wszystkich klas podstawówek i gimnazjów W tym roku darmowe podręczniki dostaną uczniowie: I, II i IV klas podstawówek oraz klasa I gimnazjum. W 2016 roku grono to powiększy się o dzieci z III i V klas szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. W 2017 roku bezpłatne książki mają dostawać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów.
Staże dla studentów w urzędach 3 marca rząd zatwierdził zasady przeprowadzania praktyk studenckich w urzędach administracji publicznej i podległych jej jednostkach. Do końca marca ministrowie mieli przedstawić dane o liczbie miejsc dla stażystów w podlegającej im administracji.
Finansowanie studiów zagranicą dla najzdolniejszych Nad nowelizacją ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zawierają regulacje wprowadzające system stypendiów państwowych dla najlepszych studentów, pracuje Sejm. Program ma wystartować od przyszłego roku akademickiego. Stypendyści w zamian za finansowe wsparcie będą po skończeniu studiów zobowiązani do przepracowania 5 lat w Polsce.

Infrastruktura i transport - 7 proc.

Pani premier prezentując swoje plany i zamierzenia w Sejmie, poświęciła także uwagę temu, co jest przyczyną wielu frustracji Polaków - polskim drogom i kolei. Obietnice z tym związane Ewa Kopacz w znacznej części już wypełniła. Inna rzecz, że w dużej mierze to owoc dokonań ekipy pracującej z poprzednim szefem rządu - Donaldem Tuskiem.

Ponad 160 km dróg ekspresowych W 2014 roku oddano w sumie nawet więcej niż zapowiedziała premier w expose, bo ponad 200 km dróg ekspresowych.
250 kilometrów dróg ekspresowych Oddanych do użytku do końca 2015 roku.
Nowy tabor na kolei Premier zapowiedziała, że w 2015 roku na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 miliardów zł. Na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana.
Skrócenie czasu przejazdu pociągiem między największymi miastami Zgodnie z zapowiedzią z expose, od połowy grudnia 2014 roku podróż pociągiem do stolicy z Katowic i Krakowa zajmuje około 2,5 godziny, natomiast z Wrocławia - około 3 godzin i 40 minut.


Komentarz Money.pl

Bartosz Wawryszuk, redaktor


Ewa Kopacz będzie przekonywać Polaków, że spełniła połowę obietnic, które złożyła wygłaszając expose. Czy faktycznie tyle zrobiła? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, tak jak kryteria, wedle których można oceniać dokonania pani premier. Szefowa rządu przyjęła dość prostą regułę w tej kwestii - wszystkie projekty ustaw i akty prawne, które zatwierdził rząd, traktuje jako urzeczywistnienie złożonych przed posłami deklaracji.

Czy to słuszne podejście? Można polemizować, a powód tego jest bardzo prosty. To, że Rada Ministrów zaakceptuje taki czy inny akt prawny, nie jest równoznaczne z tym, że dane prawo zacznie obowiązywać i reforma wejdzie w życie. Teoretycznie wystarczy sprzeciw parlamentu albo prezydenta, by projekty rządu trafiły do kosza.

W praktyce na razie Ewa Kopacz może liczyć na przychylność posłów i senatorów, wśród których dominują członkowie Platformy Obywatelskiej i PSL, jak również na życzliwość wywodzącego się z jej ugrupowania Bronisława Komorowskiego. To jednak w każdej chwili może się zmienić. Ludowcy, z którymi PO sprawuje rządy, czasami potrafią zaznaczyć swoją odrębność i głosować inaczej niż koalicjant. A i w samej Platformie zdarzały się już przypadki "niesubordynacji" podczas głosowań nad rządowymi projektami. A w czerwcu Komorowski może już nie być prezydentem.

Dlatego lepiej by było, gdyby premier Kopacz chwaliła się tym, co faktycznie zaczęło już działać, a nie papierowymi zapisami. Niestety kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi wszelkie fakty są zaprzęgane w kierat elekcyjnej propagandy. Na chłodną i wyważoną autorefleksję rządzących nie mamy co liczyć.

 
 
Źródło: money.pl


Kontrrewolucja informacyjna!

Masz ciekawe informację? Zarejestruj się i podziel się nimi!
Wystąp z inicjatywą i zostań liderem OMON-u w swoim mieście! Poszukujemy chętnych do współpracy na zasadzie oddolnego i niezależnego dziennikarstwa. Zbudujmy wspólną strukturę wiadomości regionalnych! 
Kontakt: 
 
"Zbuduj z nami naszą nową rzeczywistość".

OMON - skr. OUR MEDIA & OUR NEWS
0% Cenzury i Propagandy
50% Zysków dla Najaktywniejszych Użytkowników
100% Otwartego i Oddolnego Dziennikarstwa

OMON.pl to pierwszy portal informacyjny tego rodzaju w Polsce. Dzieli się ze swoimi najlepszymi użytkownikami połową zysków(50%) uzyskanych z reklam i darowizn pod koniec każdego roku kalendarzowego. 
Jest to nowatorska koncepcja otwartego i oddolnego dziennikarstwa, gdzie każdy ma szansę zamieścić dowolną wiadomość, materiał filmowy, zdjęcie itp.
Każdy zarejestrowany użytkownik ma również szansę ocenić dany artykuł i materiał, który przypadł mu do gustu i zasłużył na upublicznienie po przez przyznanie medalu. Użytkownicy z największą liczbą uzyskanych medali pod koniec roku kalendarzowego dostają odpowiedni procent z dochodów portalu, odpowiadający ich miejscu rankingowemu.
Charakter portalu odpowiada strukturze wojskowej, gdzie uzyskuje się odznaczenia i stopnie wojskowe, za określone działania związane z aktywnością na portalu jak i poza nim. im większy stopień wojskowy(odpowiadający określonej liczbie medali), tym większe możliwości, uprawnienia i oddziaływanie w jakim kierunku ma się rozwijać portalu OMON.pl. Za wybitne osiągnięcia i od stopnia podoficerskiego można otrzymać odpowiednie odznaczenia i szarże do rąk własnych.
Portal ma stanowić alternatywę i przeciwwagę dla obecnych mediów głównego nurtu, gdzie informacje i wiadomości są kierowane i zatwierdzane odgórnie.
Portal OMON.pl daje całkowicie wolną rękę swoim użytkownikom, nie cenzuruje kontrowersyjnych treści, czy ciężkich tematów, które nie są poruszane przez mainstreamowe media, celowo bądź nie. 
OMON ma na celu zintegrować wokół siebie wszystkie niezależne środowiska, witryny, blogi, dziennikarzy, aby zbudować i wykreować zupełnie nową rzeczywistość, jak i jakość w polskiej przestrzeni medialnej.


Zapraszam do rejestracji pod moim linkiem polecającym.
http://omon.pl/index.php/rejestracja?invitecode=chemik87 
 
Jeżeli posiadasz Facebooka zapraszam do polubienia fanpage'a pod adresem: 
https://www.facebook.com/OmonPL