Skazany za penetrację odbytu innego ucznia metalowm prętem.