MM20150114 02 ae67f

30 najlepszych cywilów już jesienią bieżącego roku może rozpocząć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu.


Przed kilkoma dniami, na początku stycznia 2015 r., w strukturze Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu został utworzony Ośrodek Szkolenia. Chociaż umiejscowiona w strukturze JWK, to jednostka  jest przeznaczona do szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych dla potrzeb całych Wojsk Specjalnych.

Dyskusja o rozszerzeniu naboru do Wojsk Specjalnych trwa już od kilku lat. Sami komandosi wskazywali na potrzebę poszerzenia ścieżki naboru do Wojsk Specjalnych o nabór zewnętrzny. – W Lublińcu powstanie otwarty dla cywilów Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych. – mówił  podczas ćwiczenia Cobra-13 w listopadzie 2013 r. płk Wiesław Kukuła, Dowódca jednostki Komandosów. – Prace koncepcyjne nad projektem mającym na celu pozyskanie kandydatów do służby w Wojskach Specjalnych ze środowiska cywilnego poprzez odbycie służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczęły się w 2013 roku w istniejącym wówczas Dowództwie Wojsk Specjalnych. – uzupełnia mjr Michał Romańczuk z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozważenie wprowadzenia tej zmiany postulowali również kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w raporcie z 2014 r.

Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu

Według naszych informacji Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych uzyska gotowość do szkolenia w drugiej połowie bieżącego roku. Już jesienią może rozpocząć się pierwszy z trwających 24 tygodnie kursów dla cywili, którzy chcą trafić w szeregi żołnierzy Wojsk Specjalnych. Jak zaznaczają przedstawiciele poszczególnych jednostek poszukiwanymi kandydatami są nie tylko przyszli stereotypowi operatorzy, ale również specjaliści od najnowszych technologii, w tym informatyki i komunikacji.

Jednak zanim kandydaci dostaną się na kurs, muszą zostać zweryfikowani przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa oraz uzyskać akceptację komisji lekarskiej oraz uzyskać pozytywną opinię  w wyniku badania psychologicznego.

Struktura Ośrodka Szkolenia umożliwia jednorazowe przeszkolenie do 30 kandydatów. Ilość turnusów w roku kalendarzowym uzależniona jest od przydzielonych środków finansowych, jednak zakłada się, że rocznie realizowane będą dwa turnusy.

Szkolenie w ośrodku będzie trwać 24 tygodnie i będzie się składać z trzech zasadniczych etapów: tygodniowego szkolenia zapoznawczego, szkolenia indywidualnego trwającego 3,5 miesiąca oraz półtoramiesięcznego szkolenia specjalistycznego obejmującego taktykę działań specjalnych.

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów nie gwarantuje miejsca w zespołach bojowych (lub szturmowych) poszczególnych jednostek wojsk specjalnych. Absolwenci kursu mają przed sobą jeszcze przynajmniej trzyletnią służbę w poddziałach pomocniczych a dopiero po przejściu kolejnej selekcji mogą dostać się na kurs bazowy i ubiegać o miejsce w bojówce.

Podsumowanie – Jak wygląda ścieżka naboru dla kandydatów do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych?

  1. Kandydat zgłasza się do Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) i wypełnia Ankietę, która zostaje następnie przesłana do Ośrodka Szkolenia;
  2. Komendant Ośrodka Szkolenia wraz z Komisją Rekrutacyjną na podstawie ankiet dokonuje weryfikacji kandydatów do służby, po czym  przesyła informację zwrotną do TOAW o pozytywnie zweryfikowanych kandydatach i terminie egzaminu;
  3. TOAW kierują zweryfikowanych kandydatów na komisję lekarską celem określenia zdolności do służby zawodowej, badania psychologiczne w poradni psychologicznej, oraz komisję lekarską celem określenia zdolności do służby w jednostkach desantowo szturmowych;
  4. Po uzyskaniu prawomocnych orzeczeń o zdolności kandydatów do służby wojskowej TOAW przesyłają dokumenty kandydatów do OSz i powiadamiają kandydatów o terminie  egzaminu;
  5. Na podstawie wyników egzaminu wstępnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną Ośrodka Szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów, Komendant Ośrodka wydaje decyzję o zakwalifikowaniu do służby lub w przypadku niepowodzenia na egzaminie – decyzję negatywną;
  6. Kandydat otrzymuje  decyzję/rozkaz personalny o powołaniu do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i stawia się w wyznaczonym terminie do Ośrodka Szkolenia.
Źródło: madmagazine.pl

Fot. Archiwum DWS