'Orędzie normalnego Polaka, pokrzywdzonego przez system.'

imagsssa bdfa3