rzad 87c4d

Jak donosi portal bankier.pl różnica w pomiędzy płacą netto a płacą brutto jest największa właśnie w Polsce – tak wynika z raportu „European Salary Survey 2014″, który przygotowała firma doradcza Deloitte. W przygotowanym rankingu Polska zajmuje ostatnie miejsce z całej Europie w przypadku niskich w skali UE pensji w klasyfikacji wynagrodzenia jakie pracownik otrzymuje „na rękę”. Lepiej jest w klasyfikacji kosztów, jakie ponoszą z tytułu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę pracodawcy – tu Polska plasuje się w środku tabeli.


Firma Deloitte przygotowuje takie raporty co roku po dokonaniu analizy w 19 krajach europejskich (m.in. w Polsce, Czechach, Niemczech). Analiza jest szczegółowa i obejmuje: dochody netto, koszty ponoszone przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, a także stosunek dochodów (netto) pracownika do kosztów ponoszonych przez pracodawcę. W analizie tej brane są pod uwagę różne sytuacje, uwzględniające stan prawny, stawki podatkowe i różne warianty pensji brutto dla osób utrzymujących niepracującego/cą partnera/partnerkę, osoby bezdzietne i samotne.

W klasyfikacji dotyczącej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto, a wynagrodzeniem netto Polska zajęła ostatnie miejsce (w przypadku osoby mającej na utrzymaniu rodzinę) z kwotą wynagrodzenia netto w wysokości 16.152,27 euro. Najlepiej wypadli Belgowie, Irlandczycy i Holendrzy. Dla samego porównania Czesi otrzymają 17,9 tys. euro rocznie, a Słowacy 17,4 tys. euro (netto). Niewiele lepiej wypadliśmy w przypadku opcji dla osoby samotnej, gdzie zajęliśmy miejsce 3 od końca z kwotą 15.490,37 euro netto, wyprzedzając m.in. Niemców.

Te różnice w wysokości pensji netto po odliczeniu obciążeń publiczno-prawnych w Polsce wynikają z ulg podatkowych przysługujących osobom mającym dzieci oraz możliwości wspólnego rozliczania podatku ze współmałżonkiem (jednak przy tym poziomie wynagrodzenia i dochodu podlegającego opodatkowaniu korzyść z wspólnego rozliczenia małżeńskiego w Polsce jest relatywnie niska). W niektórych analizowanych krajach różnice w obciążeniach podatkowych w przypadku posiadania rodziny a osobą samotną bywają jeszcze większe. Można to zaobserwować w Belgii, Danii, Włoszech, Portugalii, Czechach i Niemczech, gdzie przykładowo wynoszą one prawie 1,9 tys. euro w Czechach i aż 4,2 tys. euro w Belgii (na korzyść posiadania rodziny).

– tłumaczył Marcin Grzesiak z Deloitte.

Polska uplasowała się na 11. miejscu w rankingu dotyczącym kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Najwyższe koszty pracodawcy ponoszą w Belgii i Francji. W Polsce zatrudnienie pracownika to koszt rzędu 26.513,18 euro. Najlepiej wypadli pracodawcy duńscy i brytyjscy, którzy są obciążeni najmniejszymi kosztami. 
 
Źródło: bankier.pl / parezja.pl